[cat] Presentació

Aquest bloc va néixer el gener del 2013. Té per objectiu proposar i acollir material de propaganda ; en aquest cas, cartells i pegatines amb la finalitat de participar a la propagació de teories i pràctiques d’influència antiautoritària (autònomes, anarquistes i comunistes) aixi com a la difusió de les lluites en que estan implicades les persones i els grups que s’organitzen en elles.

Allò que es vol afavorir és la difusió d’idees i la relació entre individus y col·lectius per als quals una revolució social és desitjable i/o necessària. Una revolució social que es traduïria per l’abolició de la relació social capitalista, de la dominació masculina, per la lluita contra les institucíons i totes les formes d’explotació, de dominació i de discriminació. Una revolució que significaria, així mateix, la cerca permanent de l’emancipació i de l’autodeterminació individual i col·lectiva.